proti - to be online   
Copyright © Katarzyna Gańska Majchrzak
projekt i realizacja: proti - to be online
Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Gańska-Majchrzak oferuje przedsiębiorcom, konsumentom – klientom indywidualnym - oraz innym podmiotom, kompleksową pomoc prawną. Dzięki zdobytej wiedzy, a w szczególności długoletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie zapewnić rzeczowe i rzetelne wykonywanie usług.

Priorytetem dla naszej Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb Klientów. Kierujemy się przede wszystkim zasadą poufności, rzetelności oraz stałego dostępu Klientów do informacji dotyczących zleconych nam zadań.

Zapraszamy do zapoznania się z profilem naszej Kancelarii oraz z zakresem świadczonej pomocy prawnej.
Radca Prawny Katarzyna Gańska – Majchrzak

Od 2008 roku prowadzi w Poznaniu Kancelarię Radcy Prawnego. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Prawa i Administracji. Ukończyła Podyplomowe Studium Doradztwa Podatkowego oraz Podyplomowe Studium Pozyskiwania Funduszy Europejskich w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Legitymuje się doświadczeniem w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, w działach prawnych podmiotów gospodarczych, w Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz w sądownictwie.

Obecny obszar aktywności zawodowej stanowią: szeroko rozumiane prawo cywilne, gospodarcze oraz prawo pracy.

Osoby współpracujące

Kancelaria współpracuje z aplikantami radcowskimi, radcami prawnymi, adwokatami, specjalistami z zakresu psychologii rodzinnej, mediatorami i innymi – którzy są angażowani na bieżąco do poszczególnych spraw w przypadku koniczności zastosowania wiedzy specjalistycznej bądź konieczności podjęcia pracy przez większy zespół.
Forma i zakres
Rodzina
Odszkodowania
Dobra osobiste
Przedsiębiorcy
Forma świadczonej pomocy prawnej zależy od wyboru Klienta.

Proponujemy:
udzielanie porad prawnych,
konsultacje,
przygotowanie pojedynczych pism procesowych,
udział w pojedynczych posiedzeniach sądu,
kompleksowe prowadzenie sprawy – całościowa reprezentacja Klienta we wszystkich czynnościach wykonywanych w związku ze zleconą sprawą,
opracowanie projektów dokumentów, umów, regulaminów, uchwał,
negocjacje warunków zawieranych umów,
reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej,
doradztwo w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii.
Przedsiębiorcom oferujemy usługi prawne w zakresie:
prawo gospodarcze,
zamówienia publiczne,
prawo spółek,
prawo pracy,
prawo autorskie,
prawo podatkowe,
prawo administracyjne, w szczególności: postępowanie przed organami administracji publicznej, przede wszystkim: uzyskanie warunków zabudowy, pozwolenie na budowę, postępowanie odwoławcze,
prawo budowlane, zwłaszcza: procesy inwestycyjne, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie.
Podmiotom indywidualnym – konsumentom - oferujemy usługi prawne w zakresie:
prawo cywilne, głównie:
ochrona dóbr osobistych między innymi:
-
sądowa zmiana płci w przypadku zjawiska transseksualizmu (silnego poczucia przynależności do płci przeciwnej niż wynikająca z widocznych cech budowy ciała),
-
ochrona czci, dobrego imienia, miru domowego, nietykalności, prawa do prywatności,
sprawy rodzinne: separacje, rozwody, alimenty, spadki,
odszkodowania, zadośćuczynienia – w szczególności z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy,
windykacja,
obrót nieruchomościami,
prawo pracy,
prawo administracyjne, między innymi: nieruchomości, postępowanie w sprawach odwołań od decyzji administracyjnych, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie, zagospodarowanie przestrzenne - decyzje o warunkach zabudowy.
Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy pełnomocnika.

Wynagrodzenie może mieć formę prowizyjną, ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw, Kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu.

W sprawach odszkodowawczych istnieje możliwość, że Kancelaria nie będzie pobierać żadnych opłat wstępnych.

Katarzyna Gańska - Majchrzak
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Młyńska 13/9
61-730 Poznań

NIP: 839-189-04-84
tel
fax
email

strony